Laenen, Gielens, Geschiere & Puijk (2023).

  • April 19, 2023

Wie steunt welk type basisinkomen? Een analyse op basis van de ‘Basisinkomen in Nederland’ survey. Tilburg University: Departement Sociologie.

De inzet van dit rapport is om het draagvlak voor de invoering van een basisinkomen onder de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. Concreet toetsten we drie centrale aannames over dat draagvlak. De eerste aanname is dat steun voor een basisinkomen vooral komt van links-progressieve kiezers. De tweede aanname stelt dat een basisinkomen vooral populair is onder mensen die zich –omwille van hun gender, inkomen, leeftijd of opleiding– in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. De derde aanname is dat een basisinkomen vooral gesteund wordt door mensen die kritisch staan ten aanzien van het huidige systeem van sociale uitkeringen, dat door een aantal bestuurlijke schandalen (zoals de toeslagenaffaire) alsmaar meer onder druk komt te staan.

Download het rapport hier: https://tijslaenen.com/rapport-wie-steunt-welk-type-basisinkomen/

Comments are closed.